Home

Welkom bij Holwerda Safety Solutions

HMH6

Als zelfstandig Safety Specialist help ik u praktisch en pragmatische met:

  • Veiligheidskundige ondersteuning: één of meerdere dagen per week (via ZZP-constructie).
  • Beoordelen van veiligheid op de werkvloer (RI&E – arbo).
  • Beoordelen van werkzaamheden nabij machines (RIE – machine).
  • Doen van incidentonderzoek en -analyse (bv. Tripod).
  • Reviewen van procesinstallatie op veiligheidsgebied  (Hazop/Sil).
  • Beoordelen van de brandveiligheid.
  • Herzien van werkinstructies en veiligheidsplannen.

Bij een goede aanpak voor het verbeteren van de veiligheid zal het bedrijfsresultaat verbeteren. 

Veiligheid is een specialistisch vak

Het overbrengen van dit onderwerp moet je met enthousiasme doen, met ‘zang en dans’. Kennis van menselijk gedrag en achterliggende redenen (van de regels) is daarbij belangrijk.

Het is vooral van belang om mensen te motiveren, te complimenteren en te stimuleren. Zo nodig te corrigeren.