RI&E

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Ongelukken kunnen gebeuren op het werk – maar horen er niet bij. Welke risico’s hebt u?RIE

Een RI&E heeft wat mij betreft een aantal hoofdstukken:

  • Visie en beleid;
  • Psychosociale arbeidsbelasting;
  • Inrichting arbeidsplaatsen;
  • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
  • Fysieke belasting
  • Fysieke factoren
  • Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering
  • Overige veiligheidsthema’s (oa BHV)

De uitvoering van de RIE is met de voeten op de vloer: kijken en waarnemen; tellen en meten én het voeren van gesprekken.