Gevaarlijke stoffen

Alle stoffen zijn schadelijk. De vraag is alleen in welke mate.

Zout (keukenzout, NaCl) is in beperkte mate schadelijk. Tenzij je een paar honderd gram inslikt.

Kankerverwekkende stoffen dat is wel duidelijk (hebt u overigens aan de verplichting voldaan dit soort stoffen te vervangen door minder gevaarlijke stoffen?)

Hoe zit het met andere stoffen?

Wanneer u gevaarlijke stoffen in uw organisatie hebt, dient u dit te inventariseren en de risico’s voor uw medewerkers te beheersen. En dat is meer dan handschoenen uitdelen.

Neem contact op voor een afspraak.