Gevaarlijke stoffen

Alle stoffen zijn schadelijk. De vraag is alleen in welke mate. Bijvoorbeeld zout (keukenzout, NaCl) is in beperkte mate schadelijk. Deze stof wordt dodelijk wanneer je een paar honderd gram inneemt.

Zo is het drinken van meerdere liters water ook dodelijk.

Stoffen die in gebruik zijn, vormen een gezondheidsgevaar voor de medewerkers.

Wanneer u gevaarlijke stoffen in uw organisatie hebt, dient u dit te inventariseren en de risico’s voor uw medewerkers te beheersen. En dat is meer dan handschoenen uitdelen.

Holwerda Safety Solutions ondersteunt u graag bij een inventarisatie gevaarlijke stoffen.