Scriptie

Afbeeldingsresultaat voor phov logoTen behoeve van mijn scriptie als Arbeidshygiënist zoek ik een opdrachtgever met een praktisch gezondheidskundig probleem.

In de scriptierichtlijn wordt een ‘aan de praktijk gerelateerd probleem’ omschreven.

Planning PHOV:

  • 26 November 2017 inleveren probleemstelling.
  • Februari 2018. Definitief vaststellen Scriptievoorstel.
  • Januari – Juli 2018 uitwerken scriptie.

In het onderzoek ten behoeve van de scriptie is het van belang om toegang tot de organisatie te hebben. Gesprekken en interviews met medewerkers, zo nodig inzage in archiefstukken. Uiteraard is dit situationeel, maar een scriptie op basis van één klacht/medewerker en een enkele meting (bijvoorbeeld stof) is bij voorbaat kansloos.

Uiteraard is de rapportage voor de klant niet gekoppeld aan de scriptie. Bevindingen zullen gedeeld worden wanneer die beschikbaar zijn.

 

Een kennismakingsgesprek is uiteraard onderdeel van uw beslissing tot de opdracht.

Meer informatie: Hessel Holwerda, Tel. 06-4096 2926 of hessel@holwerda.pro