Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid heeft te maken met de veiligheid van mensen in een werkgever – werknemer relatie (of vormen die hierop lijken).veiligheid-arbeid

Er zijn veel wetten, regels, richtlijnen en aanwijzingen. Ik kan u helpen om als werkgever met de goede dingen bezig te zijn om veiligheid in uw bedrijf te verbeteren.

  • Do’s & Don’ts management
  • Risico inventarisatie op de werkplek (gevaarlijke stoffen, machines, …)
  • Werknemers informeren / trainen