RI&E Toetsen

Het toetsen van een RI&E is een verplicht onderdeel bij een risico inventarisatie.

Tenzij het bedrijf een branchespecifieke RI&E heeft en/of minder dan 25 medewerkers heeft.

Deze verplichting tot het toetsen ligt vast in hoofdstuk 3, artikel 14 van de Arbowet.

Als gecertificeerd, hoger veiligheidskundige (HOBEON SKO) ben ik bevoegd RI&E’s te toetsen.

Na een bedrijfsbezoek zal ik het document beoordelen op een aantal aspecten:

  1. De schriftelijke vastlegging van de risico’s.
  2. De toegang van werknemers tot een deskundig persoon (lees: veiligheidskundige en arbo-arts).
  3. Het plan van aanpak van de risico’s.
  4. Actualiteit van de adviezen aan de hand van stand der techniek.
  5. Hoe omgegaan wordt met derden en de geïnventariseerde bedrijfsrisico’s.
  6. In hoeverre iedereen kennis kan nemen van RI&E.

In het bedrijfsbezoek zal tevens gekeken worden naar de noodzaak en aanwezigheid van verdiepende RI&E’s van prioritaire risico’s (bv gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, machineveiligheid, fysieke belasting, …).

De kosten all-in: 750 Euro (ex btw).

Deze condities:

  • Afstand maximaal 100 km van Groningen.
  • Bedrijfsgrootte: 100-200 medewerkers.
  • Bedrijfsbezoek.
  • Schriftelijke rapportage.