RI&E Toetsen

Het toetsen van een RI&E is een verplicht onderdeel bij een risico inventarisatie.

Tenzij het bedrijf een branchespecifieke RI&E heeft en/of minder dan 25 medewerkers heeft.

Deze verplichting tot het toetsen ligt vast in hoofdstuk 3, artikel 14 van de Arbowet.

Als gecertificeerd, hoger veiligheidskundige (HOBEON SKO) ben ik bevoegd RI&E’s te toetsen.

Na een bedrijfsbezoek zal ik het document beoordelen op een aantal aspecten:

  1. De schriftelijke vastlegging van de risico’s.
  2. Volledigheid en betrouwbaarheid.
  3. Of de actuele inzichten in de arbeidsomstandigheden verwerkt zijn.
  4. De toegang van werknemers tot een deskundig persoon (lees: veiligheidskundige en arbo-arts).
  5. Het plan van aanpak van de risico’s.
  6. Hoe omgegaan wordt met derden en de geïnventariseerde bedrijfsrisico’s.
  7. In hoeverre iedereen kennis kan nemen van RI&E.

In het bedrijfsbezoek zal tevens gekeken worden naar de noodzaak en aanwezigheid van verdiepende RI&E’s van prioritaire risico’s (bv gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, machineveiligheid, fysieke belasting, …).

De standaard kosten voor het toetsen van de RI&E: 1000 Euro.