RI&E Toetsen

Het toetsen van een RI&E is een verplicht onderdeel bij een risico inventarisatie.

Tenzij het bedrijf een branchespecifieke RI&E heeft en/of minder dan 25 medewerkers heeft.

Deze verplichting tot het toetsen ligt vast in hoofdstuk 3, artikel 14 van de Arbowet.

Als gecertificeerd, hoger veiligheidskundige (HOBEON SKO) ben ik bevoegd RI&E’s te toetsen.

Na een bedrijfsbezoek zal ik het document beoordelen op een aantal aspecten:

 1. De schriftelijke vastlegging van de risico’s.
 2. Volledigheid en betrouwbaarheid.
 3. Of de actuele inzichten in de arbeidsomstandigheden verwerkt zijn.
 4. De toegang van werknemers tot een deskundig persoon (lees: veiligheidskundige en arbo-arts).
 5. Het plan van aanpak van de risico’s.
 6. Hoe omgegaan wordt met derden en de geïnventariseerde bedrijfsrisico’s.
 7. In hoeverre iedereen kennis kan nemen van RI&E.

In het bedrijfsbezoek zal tevens gekeken worden naar de noodzaak en aanwezigheid van verdiepende RI&E’s van prioritaire risico’s (bv gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, machineveiligheid, fysieke belasting, …).

De kosten all-in: 750 Euro (ex btw).

Deze condities:

 • Afstand maximaal 100 km van Groningen.
 • Bedrijfsgrootte: 100-200 medewerkers.
 • Bedrijfsbezoek.
 • Schriftelijke rapportage.