RI&E Toetsen

Het toetsen van een RI&E is een verplicht onderdeel bij een risico inventarisatie.

Tenzij het bedrijf een branchespecifieke RI&E heeft en/of minder dan 25 medewerkers heeft.

Deze verplichting tot het toetsen ligt vast in hoofdstuk 3, artikel 14 van de Arbowet.

Als gecertificeerd, hoger veiligheidskundige (HOBEON SKO) ben ik bevoegd RI&E’s te toetsen.

Na een bedrijfsbezoek zal ik het document beoordelen op een aantal aspecten:

  1. De schriftelijke vastlegging van de risico’s.
  2. De toegang van werknemers tot een deskundig persoon (lees: veiligheidskundige en arbo-arts).
  3. Het plan van aanpak van de risico’s.
  4. Actualiteit van de adviezen aan de hand van stand der techniek.
  5. Hoe omgegaan wordt met derden en de ge├»nventariseerde bedrijfsrisico’s.
  6. In hoeverre iedereen kennis kan nemen van RI&E.

In het bedrijfsbezoek zal tevens gekeken worden naar de noodzaak en aanwezigheid van verdiepende RI&E’s van prioritaire risico’s (bv gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, machineveiligheid, fysieke belasting, …).

De kosten all-in: 750 Euro (ex btw).

Deze condities:

  • Afstand maximaal 100 km van Groningen.
  • Bedrijfsgrootte: 100-200 medewerkers.
  • Bedrijfsbezoek.
  • Schriftelijke rapportage.