Werkbak aan mobiele kraan

Bij hijswerktuigen die ingericht zijn voor het vervoer van (uitsluitend) goederen ontbreken veiligheidsmaatregelen voor het vervoer van personen. Dat is de recente reden voor de aanscherping van regels rondom werkbakken aan (mobiele) kranen (onderaan deze pagina is dat met wat meer woorden omschreven).

 

Mocht de situatie dusdanig zijn dat een werkbak de enige oplossing lijkt dan is dit de werkwijze:

  1. Een werkplan opstellen met hierin de motivatie voor het gebruik van een werkbak aan een kraan.
  2. Werkplan laten toetsen door een veiligheidskundige. Het gaat dan om een Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (Arbobesluit 2.7).
  3. Nemen van diverse technische en organisatorische maatregelen.
  4. Minimaal twee dagen voor aanvang melden bij iSZW.

Zo is dit vastgelegd in het Arbobesluit Artikel 7.23d.

Holwerda Safety Solutions kan deze toetsing voor u verrichten.  In principe is dit inclusief het bezoeken van de werkplek.

Neem gerust contact op voor een afspraak: 06-40962926.

De standaard kosten voor deze toetsing is 1400 Euro.

Meer informatie:

  1. Betreffende artikel 7.23d Arbobesluit (link)
  2. Staatscourant besluit 7.23d (en nota van toelichting) (link).
  3. Beantwoording Kamervragen juni 2020 (link).
  4. Meldingsformulier iSZW (link).
  5. Leiddraad iSZW Werkbak/werkplatform (link).
  6. Kritiek op genomen besluit (link).

 

Uit de beantwoording van kamervragen, dd 18 juni 2020.

Kenmerk 2020-0000070771

 

De inzet van werkbakken voor het vervoer van personen, aan hijswerktuigen welke uitsluitend zijn ingericht en bestemd voor vervoer van goederen, is in beginsel verboden. Grondslag hiervoor is de EU-richtlijn 2009/104/EG. Hijskranen bestemd voor goederenvervoer, zijn niet uitgerust met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen zoals bedoeld in EU richtlijn 2006/42/EG, waarmee machines bestemd en ingericht voor personenvervoer (moeten) zijn uitgerust. Door het ontbreken van die essentiële veiligheids- en gezondheidseisen kunnen er veiligheids- en gezondheidsrisico’s ontstaan, die bij specifiek voor personenvervoer bestemde en ingerichte machines wel geborgd zijn.