Begrippen Gevaarlijke Stoffen

AfkortingUitlegToelichting
AGWAlarmeringsgrenswaardeDe concentratie van een stof waarboven irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling van 1 uur.
EPELEenmalige populatie exposure limitDe EPEL-waarde is de concentratie, die door de bevolking in noodsituaties gedurende een bepaalde
tijd kan worden verdragen, zonder dat blijvende schade aan de gezondheid wordt toegebracht.
GWGezondheidskundige grenswaardeEen gezondheidskundige grenswaarde die niet overschreden moet worden.
LBWLevens Bedreigende WaardeDe concentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of een levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling van 1 uur.
MACMaximum Aanvaarde ConcentratieGedateerd begrip sinds 2007. Betekenis: die concentratie waarin men 8 uur/dag, 5 dagen per week en 40 jaar in kan werken, zonder dat dit schade aan de gezondheid geeft.
TGG8Tijd Gewogen Gemiddelde 8 uur
TGG15Tijd Gewogen Gemiddelde 15 minuten
VRWVoorlichtingsrichtwaardeDe concentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een blootstelling van 1 uur. Vaak is de concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen over het waarnemen van de blootstelling.