Blootstelling bepalen

In het Arbobesluit Ā§ 4.2 is bepaald dat de werkgever de aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen dient te bepalen.

Dat kan op twee manieren: metingen uitvoeren of een model volgen. Overigens is het bepalen van de blootstelling de tweede stap in het stappenplan van de zelfinspectielijst gevaarlijke stoffen van SZW.

De blootstelling bepalen via een model (ook wel theoretische modelering genoemd) kan via een programma als Stoffenmanager, Chemrade, Lasrooktool, ….

Programma’s die wel heel precies ingevuld moeten worden en waarbij de inzet van een ArbeidshygiĆ«nist vaak vereist is.

Een andere methode is het uitvoeren van metingen. Het is dan wel van belang dat er goed gekeken wordt naar de blootstellingsroute (ademhaling, huid) de bronnen van de stoffen en het beste moment van meten.

Het opstellen van een meetplan met o.a. minimale meetduur is daarom essentieel.

Gebruikelijk is dat een pomp met slang en ander toebehoren meerdere dagen gedragen wordt om zo een betrouwbaar beeld van de blootstelling te krijgen.