Brandveiligheid

Brandveiligheid is het geheel aan maatregelen die maatgevend is voor het brandweerauto-380x300bereikte niveau. Holwerda Safety Solutions kan u helpen dit in uw bedrijf of in uw situatie te beoordelen op basis van de wetten en regels hieromtrent.

Te denken valt aan diverse maatregelen:

  • Preventieve en repressieve maatregelen (rookmelders; sprinkler; brandblussers; …)
  • Orde en netheid
  • Opslag hoeveelheid brandbaar materiaal
  • Veiligheidsrondes

De beoordeling vindt plaats door een bezoek, interviews en een scan. Gevolgd door een rapportage en een plan van aanpak en prioriteitsstelling.

Waarom?

Wanneer het goed georganiseerd is, hoeft een brand geen probleem te zijn. Er ontstaat schade en niemand raakt gewond. Iedereen deed datgene wat we verwachten van hem of haar. En de verzekering keert de schade uit.

Wanneer het niet goed georganiseerd is, kan er een groot probleem ontstaan zijn. Behalve de materiële schade kunnen persoonlijke ongelukken aan de orde zijn. Gelijkertijd kan dit in het nieuws komen. Ook kan daarbij een verkeerd beeld ontstaan én probeer dat maar eens recht te trekken. Tot slot kan de uitbetaling vertraging oplopen, de ‘winkelvoorraad’ geslonken en je bent failliet.

Laat het niet zover komen.