Bedrijfsnoodplan

Vastgelegde TAKEN op basis van REALISTISCHE scenario’s!

Ik kan u helpen een bedrijfsnoodplan kritisch te herzien waarbij ik zal starten brandweerauto-380x300met de vraag: ‘welke gevaren, welke risico’s hebt u nu eigenlijk als bedrijf?’. Hierna zal het plan opgesteld worden, gevolgd door het vaststellen ervan door het bedrijf.
Erg belangrijk is vervolgens om deze informatie ook bij de medewerkers te krijgen, zodat die ook weten wat zij moeten doen.

Een dergelijk proces zou er wat mij betreft als volgt uit zien:

  • Allereerst een inventarisatie middels gesprekken en een rondgang;
  • Het opstellen van het plan  (bij voorkeur voldoet aan NEN 8112-2014);
  • Het implementeren middels korte sessies en/of trainingen, eventueel ontruimingsoefeningen.

Waarom?

Wanneer u meerdere medewerkers in dienst hebt, moet u BHV-ers hebben.

Eveneens een bedrijfsnoodplan, wat plan gericht moet zijn op de specifieke aandachtspunten van uw bedrijf. Beter gezegd: op de gevaren.

Met die BHV-ers hebt u ter voorbereiding op incidenten en calamiteiten een goede stap voorwaarts gemaakt. Maar met het toenemen van de complexiteit van uw bedrijf vraagt dat meer van uw mensen. Waardoor het belangrijker wordt deze taken (met verantwoordelijkheden en bevoegdheden) op papier te zetten: een bedrijfsnoodplan.