Gezondheid

Sinds September 2017 ben ik gestart met mijn opleiding tot arbeidshygiënist.

In dit vak is gezondheid een belangrijk onderdeel.

Het verschil tussen een veiligheidskundige en een arbeidshygiënist is mijns inziens de benaderingsrichting. De veiligheidskundige vanuit de risico’s en de arbeidshygiënist vanuit de mens.

Als arbeidshygiënist houd ik mij met de volgende deelgebieden bezig:

  • Gevaarlijke stoffen (medewerkers die hiermee in contact komen).
  • Biologische agentia.
  • Fysieke belasting (o.a. tillen, dragen, duwen)
  • Fysische factoren (o.a. geluid, licht, EMV)
  • Geluidsmetingen.
  • Klimaatonderzoek (bv kantoren, scholen).