ADR markering

1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.1, 1.2 en 1.3Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.42.1 Brandbaar gas (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd
2.2 Niet brandbare, niet giftige gassen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)2.3 Giftige gassen3. Brandbare vloeistoffen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)
4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.
5.1 Oxiderende stoffen5.2 Organische peroxiden6.1 Giftige stoffen
6.2 Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)7. Radioactieve stoffen8. Bijtende stoffen
9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpenMilieugevaarlijke stoffen.Vloeistoffen op temperatuur.