Gevaarlijke stoffen meten

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze stoffen kunnen zitten in verpakte producten, zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen. Ook kunnen gevaarlijke stoffen tijdens het werk ontstaan.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Asbest
  • Chroom 6
  • Dieselmotorenemissie
  • Houtstof
  • Medicijnen
  • Organische oplosmiddelen
  • Schoonmaakmiddelen
  • Verbrandingsgassen

Welke stof dan ook: het meten is vaak mogelijk door het gebruik van een pomp en een verzamelfilter/-buis. De stof wordt in het laboratorium vervolgens geanalyseerd en op basis van de meetgegevens wordt een waarde afgegeven: de blootstelling.

Uiteraard moet de metingen meerdere malen gedaan worden om een betrouwbaar resultaat te geven.

Hieronder zie je afbeelding van een pomp in combinatie met een kalibrator. Een kalibrator is nodig om de hoeveelheid verpompte lucht te bepalen.