Gevaarlijke stoffen meten

In het stappenplan van de zelfinspectielijst gevaarlijke stoffen van SZW behoort het beoordelen van de stoffen tot de tweede stap. Beoordelen kan door een theoretische beoordeling of door een meting gedaan worden.

Door Holwerda Safety Solutions worden zelfstandig metingen uitgevoerd bij klanten.

Na het vaststellen van de gevaren van de stoffen, blootstellingsroutes wordt een meetplan opgesteld. Hierin wordt ook de grenswaarde vastgesteld waar aan getoetst moeten worden na het uitvoeren van de metingen.

De  metingen (minimaal 3 metingen per stof,  6 bij CMR stoffen) en het toetsen van de meetresultaten worden aan de hand van NEN689:2018 uitgevoerd.