Lasrook metingen

Een goede beheersing van lasrook is bronafzuiging in combinatie met ruimtelijke afzuiging.

Wanneer dan de traditionele laskap (zonder afzuiging) gebruikt wordt dient de daadwerkelijke blootstelling aan lasrook nog bepaald te worden.

Dit kan uitgevoerd worden met een speciale adapter onder de laskap.

Hierdoor wordt een goed beeld verkregen of de blootstelling voldoende laag is.

In de regel is < 10% van de gezondheidskundige grenswaarde (tot 2007 noemde men dit de MAC waarde).

Enneh, lasrook is een buitengewoon giftig mengsel van stoffen en gassen.