SARS-CoV-2

Het virus SARS-CoV-2 kan met name de ziekte COVID-19 tot gevolg hebben. Onder andere (ernstige) long- en aderaandoeningen zijn daar weer het gevolg van.

 

De besmettingsroute is als volgt:

De huidige maatregelen hebben tot doel verdere verspreiding te voorkomen (ook vanwege de overlijdenskans) en de ziekenhuis niet over te belasten.

Dit zijn globaal de maatregelen:

  • Wanneer mensen klachten hebben die duiden op de ziekte, dan moeten zij thuis blijven en zich tevens laten testen. De klachten zijn koorts, benauwdheid en/of hoesten. Alle leden van het gezin dienen dan thuis te blijven.
  • Een minimale afstand tot andere mensen aanhouden van 1,5 meter.
  • Zoveel mogelijk binnen blijven en thuis werken.
  • Regelmatig handen wassen met water en zeep (minimaal 20 seconden).

In de werkomgeving gelden aanvullende maatregelen.

  • Regelmatig contact-oppervlakken schoonmaken/desinfecteren.

Let bij deze maatregelen op het volgende:

  • Bij het regelmatig desinfecteren van de handen met alcohol of vergelijkbare stoffen kan huidirritatie ontstaan. Mogelijk ook een allergische reactie. Regelmatig de handen insmeren met een neutraal middel is daarom van belang.
  • Bij thuiswerk geldt eveneens de Arbowet. Ten aanzien van langdurig beeldschermwerk moeten zo nodig aanvullende maatregelen genomen worden, waarbij een goede zithouding en ondersteuning van de armen belangrijk is.