GHS symbolen

GHS01 - ExplosiefGHS02 - OntvlambaarGHS03 - Brand bevorderend (oxiderend)
GHS04 - Houder onder drukGHS05 - Corrosief (Bijtend)GHS06 - Toxisch (Giftig)
GHS07 - SchadelijkGHS08 - Schadelijk voor de gezondheidGHS09 - Milieugevaarlijk