Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting.

De basis van veiligheid in elke organisatie is sociale veiligheid. Weet u hoe het gesteld is op de werkvloer? Gemopper of een positieve houding? Misschien weet iedereen binnen uw organisatie wel hoe je met elkaar om gaat en bij wie je moet zijn als je te veel werkdruk of stress ervaart. Toch is het belangrijk om afspraken op papier te zetten. Want het zijn voor uw organisatie ineffectieve aspecten die niet positief bijdragen bij aan het bedrijfsresultaat. En helemaal niet wanneer het gaat over veiligheid.

Een tegenwoordig veel gehoord begrip is veiligheidscultuur. Er is zelfs een NEN norm voor ontwikkeld! Dit wordt door sommigen het vervolg genoemd op VCA en OHSAS. NEN is beheerder van het certificatieschema Veiligheidsladder, dat als beoordelingsmethode wordt ingezet om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten.

Nu is Holwerda Safety Solutions van mening dat een ladder niet het goede ‘transportmiddel’ is in veiligheidsland. Op het laatste project moest men toestemming voor het gebruik van een ladder vragen, die de betreffende constructiemanager niet wilde geven. Kon het echt niet anders, dan ging de veiligheidskundige mee om de situatie te beoordelen en zo nodig te helpen. Maar dat terzijde.

Middels 20 tal vragen (per e-mail verzonden) ontstaat er een beeld van uw organisatie/ afdeling.

Met de uitkomsten kunt u aan het werk. Holwerda Safety Solutions raadt u allereerst aan om dan in gesprek te gaan binnen uw organisatie met alle betrokkenen, door oplossingsgerichte vragen te stellen, bijvoorbeeld op werkoverleg:

  • Herkenning en erkenning van resultaten uit de enquête.
  • Hoe kunnen we de ‘rode taartpunten’ verkleinen. Of het groene aandeel vergroten?
  • Welke woorden of gedragingen passen daar (niet) bij?

En u zult zien dat als er een goede taart op dat werkoverleg verschijnt, er een positieve setting ontstaat. Natuurlijk moet het niet bij mooie woorden blijven. Maar door het maken van goede afspraken kunnen én blijven uw werknemers met plezier aan het werk. Wanneer er meer plezier in de organisatie ontstaat, raken de mensen gemotiveerder en komt dit ten goede van de bedrijfsefficiëntie.

Zo draagt veiligheid bij aan uw bedrijfsresultaat. Behalve de veiligheidsladder als certificatiesysteem zijn er meer mogelijkheden actief te werken aan veiligheid. Realiseer u daarbij dat veiligheid een werkwoord is.

Zo draagt veiligheid bij aan uw bedrijfsresultaat.

O, ja… u hebt dan ook meteen voldaan aan de wettelijke verplichting om werkdruk en werkagressie te onderzoeken. Dus: is dit  interessant voor uw organisatie? Neem contact op met Holwerda Safety Solutions, tel: 06-4096 2926.