RI&E Toxic

Volgens het Arbobesluit moet u bij Gevaarlijke Stoffen de aard, mate en duur van de (eventuele) blootstelling bepalen.

Door inspectie SZW (Nederlandse Arbeidsinspectie) is een zelfinspectieprogramma opgesteld.

Er zijn daarin een viertal stappen benoemd.

  1. Inventariseren van de stoffen.
  2. Beoordelen van de blootstelling.
  3. Het nemen van maatregelen.
  4. Borgen van de situatie.

Door het vastleggen ontstaan een RI&E Gevaarlijke Stoffen (ook wel RI&E Toxic).

U kunt een groot gedeelte van deze werkzaamheden zelf doen. 

Bij de beoordeling en toetsing help ik u graag. Dat kan direct, maar ook door het volgen van een training die hierop gespitst is.

Training: link

 

Contact: link

Tel: 06-40962926 of hessel@holwerda.pro