RI&E Toxic

Het is een verplichting voor werkgevers om de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van gevaarlijke stoffen te inventariseren.

Het gaat er dan om de stoffen te rangschikken op gevaar en blootstelling.

Holwerda Safety Solutions kan u hierin ondersteunen:

  • Alle in gebruik zijnde stoffen registreren.
  • H-zinnen van deze stoffen vastleggen.
  • Blootstelling bepalen. Zowel qua route (via huid, inademing of inslikken) als de frequentie (wekelijks, dagelijks, …).

Hieruit volgt een prioriteitenmatrix (control banding).

Daarna wordt gestart met het bepalen of de blootstelling van de stoffen de grenswaarde kan overschrijden. Dat kan via theoretische modellen.

Indien de grenswaarde overschreden wordt moeten er maatregelen genomen worden. Eenvoudige maatregelen: direct doen.

Indien het complexer is kan bepaald worden of de theoretische modellen juist zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van metingen.