Stofmetingen

Onder gevaarlijke stoffen valt ook ‘gewoon stof’.

Echter dat is veelal niet zo gewoon door de aanwezigheid van materiaal uit de omgeving. Dat kan steengruis, hout, papier, rubber (van heftruckbanden) zijn. Of ander organisch materiaal. Eventueel zelfs schimmels of micro-organismen.

Ook aan ‘gewoon stof’ zijn grenswaarden verbonden.

Dit ook met het oog op de gezondheid.

Het is daarom van belang eerst te onderzoeken wat de precieze situatie is met betrekking tot de stof en eventuele stofklachten. Een eerste onderzoek met een digitale stofmeter kan veel duidelijkheid bieden.