Tillen van massa

Het tillen van massa hoeft niet verkeerd te zijn. Tillen van 25 kilogram ook niet.

Een slechte indicator is onderrugpijn: wanneer je ’s avonds pijn in de onderrugpijn hebt, kan dit een bevestiging zijn van fysieke overbelasting. Zweten en transpireren zijn een betere indicator voor zware fysieke belasting.

Een recente quickscan van SZW geeft ongeveer de grenswaarde aan voor het tillen van massa (zie afbeelding).

In dit schema wordt uitgegaan van grofweg één tilbeweging per 5 minuten.

Meer info: link SZW.

Een bekende methode om de fysieke belasting te beoordelen is de NIOSH methode. Dit is een Amerikaanse methode.

Meer info: link NIOSH.

De vakbeweging FNV heeft op hun site ook een goede calculator staan om een situatie te beoordelen. Meer info: link FNV.