Tripod inc. analyse

Voor incidentenonderzoek is de Tripod een methodiek die verder kijkt dan tripod-logo-1
directe omstandigheden. Met een Tripod wordt gekeken naar omstandigheden en achterliggende oorzaken. De analyse methode start na het onderzoek en feitenverzameling.
De Tripod methodiek is ontwikkeld door Shell, in samenwerking met de universiteiten Leiden en Manchester.
Deze methodiek vergt tijd en aandacht van de betrokken mensen maar zal zich terugbetalen doordat maatregelen op achterliggende oorzaken effectief zijn.

Tenslotte is een incident veelal een samenloop van verschillende omstandigheden die eraan bijdragen dat op een bepaald moment het incident gebeurt, waarbij dan een of enkele medewerkers betrokken zijn. Maar de omstandigheden en de samenloop zijn reeds het gevolg van managementbeslissingen.

Hessel Holwerda is geaccrediteerd Gold Tripod Beta Practitioner (Stichting Tripod Foundation – Energy Institute).