OR en ARBO

De ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) heeft een belangrijke rol in het Arbobeleid.

Nu is de Arbowetgeving complex. Daarom is het goed om als OR/PVT periodiek voorgelicht te worden over wetgeving, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In deze training zou ik dit willen aanbieden.

  • Introductie Arbo wetgeving.
  • Arboartikelen m.b.t. OR/PVT.
  • Arbobeleid & Veiligheidscultuur.
  • Risico Inventarisatie en Toetsing.
  • Samenwerking met Preventiemedewerker.
  • Samenwerking met bestuurder.
  • Incidentonderzoek.

Locatie, tijdsduur en aanvang wordt afgestemd met u. Een bedrijfsbezoek door Holwerda Safety Solutions maakt onderdeel uit van deze training.