Procesveiligheid

Drie of vier peilers

Procesveiligheid staat wat mij betreft op drie of vier peilers: ontwerp van de installatie; werkinstructies (en implementatie) en veiligheidscultuur. De vierde is ‘resilence’ of ‘brainsafety’.
Hazop studie

Zowel in het ontwerp als periodiek (5-10 jaar) draagt de Hazop studie bij aan de veiligheid van installatie en daarmee ook aan de veiligheid van de mensen.
Incident onderzoek

Het onderzoeken van incidenten zoals near misses in je proces (te hoge druk; temperatuur; …) dragen bij aan de procesveiligheid. Daarom is het melden ervan belangrijk.
Procesveiligheid is te beheersen bij bestaande installaties. Hiervoor zijn deze stappen noodzakelijk:

  • De basis is een recente procesveiligheidsanalyse (Hazop; FMEA; SIL; WI;…);
  • Wijzigingen worden bijgehouden en beoordeeld middels een procedure (MOC = Management Of Change);
  • Operators zijn geschoold en hebben goede kennis van de installatie;
  • Het proceshandboek is actueel en de instructies zijn goed uitvoerbaar;
  • Wanneer afgeweken moet worden van de instructies wordt er overleg gevoerd met de leidinggevende en/of relevante functionarissen;
  • Leading KPI’s voor procesveiligheid;
  • SIL’s zijn beschikbaar als visuele BOWTIE op de afdeling (ter ondersteuning van de veiligheidsrondjes door leidinggevenden);

Graag help ik om dit op te zetten.