ARIE2023

Met ingang van 1 januari 2023 is de ARIE regeling herzien.

De ARIE2023 is in de Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 2 opgenomen en gaat op 1 januari 2024 in.

De ARIE 2023 komt overeen met de SEVESO3 regelgeving en kan als een SEVESO-BRZO-light beschouwd worden.

Een GAP analyse kan worden verzorgd. Er wordt dan gekeken naar:

  • Vastgelegde Preventiebeleid ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.
  • De aanwezigheid van een procedure ter identificatie en evaluatie van deze risico’s.
  • Een beschrijving van de scenario’s.
  • De aanwezigheid van een noodplan.
  • De status van de genomen maatregelen.