Explosieveiligheid

In het explosieveiligheidsdocument (afgekort EVD) worden de brandbare stoffen behandeld.

Deze verdiepende RI&E is verplicht wanneer brandbare stoffen (vast/vloeibaar/gas) aanwezig zijn binnen het bedrijf.

Belangrijk bij deze RI&E is

  • Stoffenlijst met kenmerken brandbaarheid.
  • Gevarenbronnenlijst (lees: emissie van brandbare stoffen).
  • Lijst met opsomming van equipment.
  • Technische en organisatorische maatregelen.