Hazop facilitator

Hazop Studiefabriek

Hazop staat voor HAZard en OPerability. Met een Hazop studie worden gevaren en de waarschijnlijkheid van optreden beoordeeld.

Holwerda Safety Solutions verzorgt voor u:

 • Meeting begeleiden en voorzitten.
 • Desgewenst een SIL classificatie (IEC 61508/ 61511).
 • Discussie leiden a.h.v. P&ID.
 • Verwerken van commentaar en adviezen in Hazop manager.
 • Rapportage in Excel, Word en PDF, inclusief ingekleurde nodes.
 • Aanleveren van response sheets voor actiehouders.
 • Aanleveren registratietabel t.b.v. voortgangsbewaking.
 • Desgewenst SIL verificatie (door een conSILtant).

Waarom?

De Hazop studie is een gestructureerde manier om de risico’s van de installatie te beoordelen en daarmee een veilige werkomgeving te creëren.

Succesfactoren voor de studie/brainstormsessie zijn:

 • Actualiteit van P&ID.
 • Kennis & kunde deelnemers.
 • Alle disciplines (technologen; engineers; operators; …) aanwezig.
 • Goede vergaderzaal (ruimte; beamer; …) voor de sessie.
 • Voorzitter / secretaris die het brainstormen van de groep weet te stimuleren.