Hazop studie

Hazop Studiefabriek

Hazop staat voor HAZard en OPerability. Met een Hazop studie worden gevaren en de waarschijnlijkheid van optreden beoordeeld.

Feitelijk is een Hazop een aanvullende risico inventarisatie voor procesveiligheid.

Holwerda Safety Solutions verzorgt voor u:

 • Meeting begeleiden en voorzitten.
 • Risico bepalen aan de hand van een risico acceptatiematrix.
 • Vaststellen beheersmaatregelen en beoordelen effectiviteit op basis van LOPA.
 • Discussie leiden a.h.v. P&ID.
 • Verwerken van commentaar en adviezen in Hazop manager.
 • Rapportage in Word en PDF, inclusief ingekleurde nodes.
 • Aanleveren van response sheets voor actiehouders.

 

Waarom?

De Hazop studie is een gestructureerde manier om de risico’s van de installatie te beoordelen en daarmee een veilige werkomgeving te creëren.

Succesfactoren voor de studie/brainstormsessie zijn:

 • Actualiteit van P&ID.
 • Kennis & kunde deelnemers.
 • Alle disciplines (technologen; engineers; operators; …) aanwezig.
 • Goede vergaderzaal (ruimte; beamer; …) voor de sessie.
 • Voorzitter / secretaris die het brainstormen van de groep weet te stimuleren.