Seveso 3

Met ingang van 1 juni 2015 is de Seveso 3 richtlijn van toepassing. In Nederland wordt dit verwerkt in de wet BRZO 2015, waarbij de BRZO’99 komt te vervallen.

Deze wet is van toepassing op bedrijven (BRZO = Besluit Risico Zware Ongevallen) die veelal (milieu)gevaarlijke stoffen hebben in grotere hoeveelheden.

De grootste wijzing van deze Europese richtlijn en de implementatie van de wet in de BRZO 2015 zit vooral in de nieuwe indeling van stoffen. Ook aardbevingen en overstromingen moet u opnemen in de risico analyse.

Stoffenindeling

Per 1 juni 2015 is er een nieuwe indeling van gevaarlijke stoffen, waardoor deze gevolgen kunnen optreden:

  1. U bent per 1 juni geen BRZO bedrijf meer;
  2. U bent per 1 juni wel een BRZO bedrijf (tot voorheen niet);
  3. U bent per 1 juni een lage drempel inrichting (PBZO / lichte categorie);
  4. U bent per 1 juni een hoge drempel inrichting (VR bedrijf /zware categorie);