Machine veiligheid

vrouger-(4)Machineveiligheid heeft te maken met de machines, installaties, apparaten en gereedschappen waarmee gewerkt wordt. Het risico van machines is het afknellen, afsnijden, opwikkelen, stoten, intrekken van lichaamsdelen.

Wanneer u machines (zoals hieronder vermeld) hebt, dient u verdiepende RI&E te laten uitvoeren.

De beoordeling is op basis van NEN-EN-ISO 12100 op deze factoren:

 • De ernst/effecten/gevolgen van de situatie.
 • De blootstelling/tijdsduur.
 • Waarschijnlijkheid van blootstelling.
 • Mogelijkheid tot afwending.

Rapportage volgt met foto, risico-beoordeling en advies. Neem contact op…

Opsomming Warenwet over machines:
 1. Samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een
  aandrijfsysteem,maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing.
 2. Samenstel als bedoeld onder 1, waarvan slechts de componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de aansluiting op kracht- of aandrijfbronnen ontbreken.
 3. Samenstel als bedoeld onder 1 of 2, dat gereed is voor montage en dat in de desbetreffende staat alleen kan functioneren na montage op een vervoermiddel of montage in een gebouw of bouwwerk.
 4. Samenstellen van machines als bedoeld onder 1, 2 of 3, of niet voltooide machines die om  tot hetzelfde resultaat te komen zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren.
 5. Samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen en die in hun samenhang bestemd zijn voor het heffen van lasten en die  uitsluitend rechtstreeks aangedreven worden door menselijke spierkracht.
 6. Verwisselbaar uitrustingsstuk.
 7. Veiligheidscomponent.
 8. Hijs- en hefgereedschappen.
 9. Kettingen, kabels en banden.
 10. Verwijderbare mechanische overbrengingsinrichting.