SARS-CoV niet op het werk

Het Coronavirus SARS-CoV2, wat de ziekte Covid-19 veroorzaakt (CALD is weer een vervolg op Covid-19), wil je niet op het werk oplopen.

Hieronder generieke aandachtspunten voor niet-medische bedrijfssituaties.

 

Cursief in dit document zijn veelal de overwegingen. 

 • Wettelijke vereisten
  1. Gezien de afwezigheid van een vaccin en medicijn (volwaardig en voldoende aantal) blijft de 1,5 meter een essentiële maatregel[1].
  2. Thuisblijfplicht:
   • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals lichte neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius én laat je testen!
   • Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.
 • Maatregelen in het gebouw
  1. Visuele aanduidingen (blauw = gebod, rood/wit = verbod).
  2. Mensen wassen minimaal eens per 2 uur hun handen met water en zeep (minimaal 20 seconden). Idem na hoesten, niezen (in elleboog/zakdoekje) en neus snuiten.
  3. Minimaal twee maal daags het desinfecteren van deurkrukken, koffie-automaat-knoppen en andere veelgebruikte contactoppervlakken (bij voorkeur met alcohol-vrije doekjes).
  4. Beperk gebruik van ethanolhoudende desinfectiemiddelen. 
   • Ethanol is een stof die op de lijst van CMR (kankerverwekkende) stoffen staat. Aanbevolen wordt om het desinfecteren van de handen met ethanolhoudende gels te beperken tot een twee á drie keer per dag. Voor het schoonmaken van oppervlakken met alcoholhoudende middelen worden handschoenen aanbevolen (geen latex-houdende!). 
   • De grenswaarde van ethanol voor de huidblootstelling is 343 mg/kg lichaamsgewicht/dag (link).
  5. Ventileren. Het ventileren van ruimtes kan bijdragen aan een lage luchtvochtigheid en tevens het verversen van de lucht.
   • Deze maatregel is gericht op het verlagen van de relatieve luchtvochtigheid (hierdoor verdampen aerosolen eerder, waardoor virus aan de lucht blootgesteld wordt en dood gaat).

 

Tot slot: de Inspectie SZW schrijft voor dat de risico’s voor wat betreft het coronavirus onderdeel van de  Risico Inventarisatie moet zijn (link).

Bronnen

 • Overheid
 • Beroepsgroep
  • Kennisnieuwsbrief Arboprofessionals nr 1 (link)
  • Kennisnieuwsbrief Arboprofessionals nr 2 (link)
  • Kennisnieuwsbrief Arboprofessionals nr 3 (link)
  • Kennisnieuwsbrief Arboprofessionals nr 4 (link)
  • Site vereniging van Arbeidshygiënisten (link)
  • Handen wassen of desinfecteren (link)
  • Goed handen wassen (youtube)
 • Verspreiding van virus via de lucht:
 • Wim van Alphen: het coronavirus en de maatregelen (link)
 • Statistiek
  • Coronalocator (link)
  • Datagraver (link)
  • Wordlometer (link)