Gevaarlijke stoffen

In het menselijk lichaam spelen zich in cellen en organen veel chemische processen af. Deze processen worden in stand gehouden door ademhalen, eten en drinken en afvoer van afvalstoffen. In een gezond lichaam zijn deze processen in evenwicht.

Maar de balans kan worden verstoord door allerlei stoffen die men onbedoeld binnenkrijgt via de ademhaling, door inslikken of via de huid.

Zolang het lichaam in staat is die stoffen zonder nadelige effecten weg te werken, is er niets aan de hand. Maar wordt men langdurig en/of aan grote hoeveelheden blootgesteld, dan kan er schade ontstaan. Dit kan leiden tot ziekte of zelfs overlijden. Soms worden de gevolgen pas later merkbaar, tot na pensionering. Gevaarlijke stoffen zijn dus vergelijkbaar met het asbest, in de zin dat de gevolgen pas lang na de blootstelling merkbaar worden.

Het is daarom van belang dat de medewerkers opgeleid worden om op een juiste wijze om te gaan met gevaarlijke stoffen. Het gaat dan om kennis (van de gevaren) van de stoffen en de wijze van de aanpak (zowel organisatorisch als praktisch).

De door Holwerda Safety Solutions opgezette training is modulair van opzet.

Dag 1
Titel: BASIS
Dag 2
Titel: STRUCTUUR
Dag 3
Titel: METEN
1Wat zijn gevaarlijke stoffen?Grenswaarden, betekenis en toepassingMeetplan opstellen
2Wanneer zijn stoffen gevaarlijk?Vier stappenplan Inspectie SZWTheoretische modelering stoffen
3Wet & RegelgevingTheoretische modelering stoffenOefeningen met stoffen
4Informatiebladen (VIB, MSDS/WIK/ChemiekaartenPraktische beoordelingMeetresultaten beoordelen
5Etikettering & MarkerkingMeetplan opstellen.Evaluatie modelering & Adviezen
6Chemische & Fysische EigenschappenPersoonlijke Beschermingsmiddelen.
7Beroepsziekten

De trainingen zijn bij voorkeur klassikaal en worden in de omgeving van Zwolle gegeven.

Meer weten? Vul het formulier in voor meer informatie: link.

Wilt u zich opgeven alsĀ deelnemer: link.