Trainingen

Een belangrijke pijler onder veiligheid is het opleiden/trainen van de medewerker. Hij (of zij) moet voldoende informatie ontvangen om zijn werk te doen, dat is inclusief de risico’s van zijn werk. Of zoals het in de Arbowet staat: medewerkers doeltreffend informeren.

Dat ziet er als volgt uit:

 1. Risico inventarisatie van zijn werkzaamheden. Niet alleen op directe gevaren gericht, maar ook op menselijke fouten, gezondheid en welzijn.
 2. Beoordeling van veiligheidsmaatregelen en afspraken (procedures/instructies) op werking.
 3. Medewerkers voorlichten/instrueren in klassikaal verband en in praktijksituaties. Toetsen (theorie/praktijk) of het geleerde begrepen is.
 4. Ondersteuning van het geleerde middels beschikbare informatie (proceshandboeken/instructies/posters/…) op de werkvloer.
 5. Ook het verwerken van mogelijk ernstige incidenten in een visuele instructie  op de werkvloer. Zie ook barrières.
 6. Het periodiek herhalen van de lesstof door trainingen, toolboxen (met presentielijsten).

Dat duidelijk is dat soms een typefout in een werkinstructie tot een incident kan leiden, laat deze Safety Alert zien. Volg deze link…

Een aantal beschikbare trainingen:

 • AH voor HVK (link).
 • VCA basis of vol(link).
 • Gevaarlijke stoffen (link).
 • Incidentpreventie.
 • Taak Risico Analyse / LoToTo.
 • Veiligheidsleiderschap (link).
 • Veiligheid Medewerkers Industrie (link).
 • Werkvergunning (link).

Zie ook trainingsagenda.