Gevaarlijke stoffen

Het gebruik van gevaarlijke stoffen is (zoals de naam al zegt) een gevaar voor medewerkers.

De stoffen kunnen in meer of mindere mate inwerken op:

 • Huid van de medewerkers (bijvoorbeeld bij damp of vloeistofcontact).
 • Longen door inademing.

Het is daarom van belang dat de medewerkers opgeleid worden om op een juiste wijze om te gaan met gevaarlijke stoffen.

Het gevaar van deze stoffen is dat de uitwerking jaren later te merken zijn. Een voorbeeld zijn de CMR stoffen die celmutaties/kanker kunnen veroorzaken.

De training ‘gevaarlijke stoffen’ omvat de volgende onderwerpen:

 • Wetgeving en Reach.
 • Lezen en begrijpen Veiligheid Informatie Bladen (VIB/MSDS).
 • Betekenis van diverse begrippen (vlampunt, ‘mac’, …).
 • Etikettering chemicaliën.
 • CMR stoffen (inclusief Asbest).
 • Grenswaardes stoffen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Overige kenmerken training:

 • In company training.
 • Trainingsduur: 1 of 2 dagdelen.
 • Training inclusief toetsing en certificaat.
 • Groepsgrootte: 10 personen.
 • Training aangepast op stoffen van de klant.
 • Start in overleg met klant.