Veiligheid & Gezondheid

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

U kunt dit bereiken door het opzetten van een veiligheidshuis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op voor meer informatie of om ondersteuning om dit huis op te zetten in uw organisatie.