R=K*E

Risico is kans maal effect

Het risico wordt bepaald door de grootte van de kans dat een gevaar een incident veroorzaakt en/of de omvang van de schade (het gevolg).

Als het gaat om risicobepaling bij machines, wordt er een variatie van de waarschijnlijkheid gebruikt, namelijk de AFWENDING.

Welke variatie in woorden ook gekozen worden, het blijft gaan om het EFFECT wat je uiteindelijk niet wilt.

 

Een bekende methode om het risico systematisch te beoordelen is de Kinney & Wiruth methode (algemeen, onjuist bekend als Fine & Kinney (link)).

Het effect wordt vermenigvuldig met de frequentie van de taak en waarschijnlijkheid van ongeval:

GidswoordBeschrijvingWaarde
EffectGering; letsel zonder verzuim EHBO; Hinder1
Belangrijk; letsel; kortverzuim3
Ernstig; onherstelbaar effect (invaliditeit); langdurig verzuim.7
Zeer ernstig letsel; één dode (acuut of op termijn).15
Ramp; enkele doden (acuut of op termijn)40
FrequentieZeer zelden (minder dan 1 keer per jaar)0,5
Zelden (jaarlijks)1
Soms (maandelijks)2
Af en toe (wekelijks)3
Regelmatig (dagelijks)6
Voortdurend10
WaarschijnlijkheidZeer onwaarschijnlijk0,1
Praktisch onmogelijk0,2
Onwaarschijnlijk0,5
Onwaarschijnlijk, maar mogelijk in grensgeval1
Ongewoon, maar mogelijk3
Zeer wel mogelijk6
Te verwachten10

Bij een waarde boven de 70 ontstaat er een belangrijk risico en is op korte termijn actie benodigd. Boven de 400 is het risico zeer hoog en moet er direct iets gedaan worden.

  • Risico aanvaardbaar (geen actie): R<20
  • Mogelijk risico (op lange termijn actie): 20 < R < 70
  • Belangrijk risico (op korte termijn actie): 70 < R < 200
  • Hoog risico (direct maatregelen): 200 < R < 400
  • Zeer hoog risico (stoppen): R > 400.

Deze methode heeft zijn beperkingen door het onder- of overschatten. Wat voor uitkomst moet er genomen worden bij het van de trap af vallen? Kneuzing? Langdurig verzuim? De dood?

De kneuzing is waarschijnlijk. De dood, mogelijk in een grensgeval?

Reken maar eens uit.