Veiligheidshuis

Veiligheid in organisaties kan naar de mening van Holwerda Safety Solutions opgebouwd worden door het model van het veiligheidshuis te gebruiken.

De basis zijn Risico-inventarisaties. Hier worden zowel de techniek als de menselijke kant op gebouwd. Instructies vormen de derde poot onder dit veiligheidshuis.

Door te werken aan de onderdelen van dit schema ontstaat een solide structuur voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Holwerda Safety Solutions helpt u dit op te zetten. Dat begint dan met een scan (aan de hand van een bedrijfsbezoek), gevolgd door een plan van aanpak.