Veiligheidskundige gezocht

Holwerda Safety Solutions kan uw organisatie als volgt ondersteunen:

  • Een of meerdere dagen/week werken in uw organisatie. Zowel de medewerkers motiveren om veiliger te werken als de organisatie vooruitgang te laten boeken op het gebied van veiligheid.
  • Uitvoeren van (verdiepende) risico inventarisaties. Denk hierbij aan gevaarlijke stoffen, machinerisico’s, explosieveiligheid, fysieke belasting, etc (link).
  • Doen van incidentonderzoek (link).
  • Faciliteren van een Hazop studie (link).
  • Onderzoek naar Fysieke belasting.
  • Onderzoek gevaarlijke stoffen (RIE-Toxic: link)